CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - KỸ THUẬT TRUNG ĐÔNG
Trụ sở: Số 58/16 - Đường Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: +84 8 3979 8086 (8 lines)
Fax: +84 8 3979 8084
Email: info@trungdongco.vn - Website: www.trungdongco.vn

PHÒNG PHÁT TRIỂN ĐẠI LÝ
Đại diện: Ms.Linh
Điện thoại: + 84 8 3979 8086 (Ext: 109)
Fax: +84 8 3979 8084
Email: linh.nguyen@trungdongco.vn

 View 58/16, Đường Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP.HCM