ACQUY
ACQUY
Bình ắc-quy khô, kín dự phòng khi cúp điện 12V/7A/7.5A
PHOTO BEAM SCS MODEL: QUAD-50CS/100CS/150CS/200CS
PHOTO BEAM SCS MODEL: QUAD-50CS/100CS/150CS/200CS
ĐẦU PHOTO BEAM 4 TIA Khoảng cách thu/phát: 50m – 200m Outdoor, 100 - 400m ...
MODEL: ABT-60/80/100/150M
MODEL: ABT-60/80/100/150M
ĐẦU PHOTO BEAM 2 TIA Khoảng cách quét: 60/80/100/150 Mét Góc ...
MODEL: PB-15/25/30/60/80/120HD
MODEL: PB-15/25/30/60/80/120HD
ĐẦU PHOTO BEAM 2 TIA Khoảng cách thu/phát: 15/25/30/60/80/120m Góc ...
ĐẦU BÁO NHIỆT MODEL: ARH-871
ĐẦU BÁO NHIỆT MODEL: ARH-871
CẢM BIẾN NHIỆT CÓ DÂY: - Đầu dò nhiệt AHR-871 2 dây - ...
ĐẦU DÒ KHÓI CÓ DÂY MODEL: AH-0311-4
ĐẦU DÒ KHÓI CÓ DÂY MODEL: AH-0311-4
CẢM BIẾN KHÓI CÓ DÂY: - Đầu dò khói  12VDC. - ...
LOA HÚ BÁO ĐỘNG MODEL: H-207
LOA HÚ BÁO ĐỘNG MODEL: H-207
CÒI BÁO ĐỘNG CÓ DÂY - Nguồn cấp: DC12V - Cường độ: 110dB
LOA BÁO ĐỘNG MODEL: S-626
LOA BÁO ĐỘNG MODEL: S-626
CÒI BÁO ĐỘNG CÓ DÂY - Nguồn cấp: DC12V - Cường độ: 85dB
Trang: 1 2