GSK-SP7110F-W
GSK-SP7110F-W
  CAMERA THÂN WIFI HỒNG NGOẠI INDOOR - Chuẩn hình ảnh: H264 - ...
GSK-SP7320F-IPC (Hỗ trợ PoE)
GSK-SP7320F-IPC (Hỗ trợ PoE)
  - Chuẩn hình ảnh: H264 - Kích thước cảm biến: 1/2.7'' Progressive ...
GSK-SP6220F-IPC (Hỗ trợ PoE)
GSK-SP6220F-IPC (Hỗ trợ PoE)
- Chuẩn hình ảnh: H264 - Kích thước cảm biến: 1/2.7'' Progressive Scan ...
GSK-SP6230F-IPC (Hỗ trợ PoE)
GSK-SP6230F-IPC (Hỗ trợ PoE)
- Chuẩn hình ảnh: H264 - Kích thước cảm biến: 1/2.7'' Progressive Scan ...
GSK-SP7420F-IPC (Hỗ trợ PoE)
GSK-SP7420F-IPC (Hỗ trợ PoE)
- Kích thước cảm biến: 1/2.7'' Progressive Scan CMOS - Độ phân giải: 2.0 ...
GSK-SP7520Z-IPC (Hỗ trợ PoE)
GSK-SP7520Z-IPC (Hỗ trợ PoE)
 CAMERA THÂN HỒNG NGOẠI OUTDOOR - Kích thước cảm biến: 1/2.7'' ...
GSK-SP7310F-W
GSK-SP7310F-W
  THÂN HỒNG NGOẠI WIFI OUTDOOR - Chuẩn hình ảnh: H264 - Kích ...
GSK-SP6920PTZ-IPC
GSK-SP6920PTZ-IPC
CAMERA PTZ INDOOR - Chuẩn hình ảnh: H264 - Kích thước cảm biến: 1/2.7'' Progressive ...
GSK-SP9720PTZ-IPC
GSK-SP9720PTZ-IPC
CAMERA PTZ OUTDOOR - Chuẩn hình ảnh: H264 - Kích thước cảm biến: 1/2.7'' Progressive ...